Infrared Test Cihazı

Infrared Test Cihazı

Otomotiv parçalarında güneş ışığı veya ısı gibi dış etkenleri simüle edebilecek infrared ısıtma test sistemidir. 4 farklı lamba ile max. 12 kw enerjiyle çalıştırılmaktadır. Sistemdeki toplam 6 sıcaklık ölçer sensör ile gerçek zamanlı ölçüm yapılabilmekte ve grafik oluşturabilmektedir. Veriler USB de depolanıp daha sonra excelde CSV formatında alınıp incelenebilir. Lambalar, kısa dalga infrared olup istenen açı ve mesafede ayarlanabilmektedir.

It is an infrared heating test system that can simulate external factors such as sunlight or heat in automotive parts. With 4 different lamps, max. It is operated with 12 kW energy. With a total of 6 temperature measuring sensors in the system, real-time measurements can be made and graphics can be created. The data can be stored in USB and then retrieved and analyzed in CSV format in excel. The lamps are short wave infrared and can be adjusted at the desired angle and distance.