Robotlu Paletleme

Robotlu Paletleme

Paletleme, lojistik-tedarik zincirlerinde sevkiyat veya depolama için ürünlerin bir palet üzerine yerleştirilmesi eylemini ifade eder. İdeal olarak palet, ürünlerin kaymasını, devrilmesini veya birbirini ezmesini önleyecek kadar dengeliyken, yükteki ürün miktarını ağırlık ve hacim olarak en üst düzeye çıkaran bir düzende istiflenir. Şu anda, çoğu paletleme uygulaması el emeği ile gerçekleştirilmektedir. Ancak bu iş, insan sağlığı için çok uygun olmayan ağır ve yorucu bir iştir ve bu sebeple bu alanda çalışacak işçi bulmak da zorlaşmıştır.

Günümüzde birçok fabrika ve tesis, uygulamalarını bir tür paletleme robotu çözümüyle otomatikleştirmiştir. Robotik paletleme teknolojisi, ürünleri daha uzun süre çalıştırmak için daha fazla esneklik sağlarken üretkenliği ve karlılığı artırır.

Yerleşik paletleme işlevine sahip bir robot kontrol sistemi, insan gücüne ihtiyaç duymadan bir nesneyi yüklemeyi ve boşaltmayı mümkün kılar. Robotik iş hücreleri herhangi bir sisteme entegre edilebilir.

Paletlenecek ürünler, besleme konveyör sistemi aracılığıyla robot hücresine beslenir. Bir palet, otomatik palet dağıtıcı veya paletleme robotu tarafından palet yükleme alanına bırakılır. Robot bir seferde bir veya birden fazla ürünü alır ve ardından bunları hızlı ve doğru bir şekilde bir palete yerleştirir.

Desen, gerekirse slip veya katman sayfaları kullanılarak katman katman oluşturulur. Yükleme tamamlandıktan sonra palet, streç sarma veya diğer sonraki işlemler için çıkış konveyörü aracılığıyla robot hücresinden çıkarılır. Paletleme robotu işlemi yeni bir paletle tekrarlar.

Robotik paletleme sistemleri, çok çeşitli ürünleri paletlemek için tasarlanabilir:

Standart uygulamalar: kasalar, karışık paletler veya torbalar, çuvallar, un ve bakliyat, gıda, çimento, kimyasal sanayi.

Benzersiz, özel ihtiyaçlar: hurda, metal, piller ve diğer ağır/tehlikeli maddeler.

Uygulamalar

Kasa, Sıra ve Tam Katman Paletleme :  Robotlar, oluklu kutular, plastik kartonlar ve alüminyum veya metal kartonlar dahil olmak üzere farklı şekil, boyut, ağırlık ve malzemelerden oluşan çok sayıda farklı kasalar

Torba Paletleme : Torbaları paletlerken, sipariş hatalarını azaltmak ve yük stabilitesini artırmak için kontrol tartımı, torba düzleştirme, torba etiketleme veya torba kareleme için isteğe bağlı ekipman paletleme hücresinden önce entegre edilebilir. Tipik bir kafesli grippera sahip kol ucu aletleri, torbaları delinmeden almak için kullanılır. Yük stabilitesini artırmak için yüke birbirine kenetlenen bir istifleme deseni ve katmanlı sayfalar uygulanabilir.

Özel Paletleme Çözümleri : Mühendislerimiz, soğuk hava depoları gibi zorlu ortamlar ve hurda metal ve piller gibi işlenmesi zor, ağır ve tehlikeli ürünler gibi çeşitli zorlu uygulamalar için özel robotik paletleme çözümleri

Robotic Palletizing

Palletizing refers to the act of placing products on a pallet for shipment or storage in logistics-supply chains. Ideally, the pallet is stacked in an order that maximizes the amount of product in the load in weight and volume, while being stable enough to prevent products from slipping, tipping over or crushing each other. Currently, most palletizing applications are performed by hand. However, this job is a heavy and tiring job that is not very suitable for human health, and therefore it has become difficult to find workers to work in this field.

Many factories and facilities today have automated their applications with some form of palletizing robot solution. Robotic palletizing technology provides greater flexibility to run products longer, increasing productivity and profitability.

A robot control system with built-in palletizing functionality makes it possible to load and unload an object without the need for manpower. Robotic work cells can be integrated into any system.

The products to be palletized are fed into the robot cell via the feeding conveyor system. A pallet is deposited into the pallet loading area by an automatic pallet dispenser or palletizing robot. The robot picks up one or more items at a time and then quickly and accurately places them on a pallet.

The pattern is created layer by layer, if necessary, using slip or layer sheets. After loading is complete, the pallet is removed from the robot cell via the output conveyor for stretch wrapping or other further processing. The palletizer robot repeats the process with a new pallet.

Robotic palletizing systems can be designed to palletize a wide variety of products:

Standard applications: crates, mixed pallets or bags, sacks, flour and pulses, food, cement, chemical industry.

Unique, special needs: scrap, metal, batteries and other heavy/hazardous materials.

Apps

Crate, Row and Full Layer Palletizing : Lots of different crates in different shapes, sizes, weights and materials, including robots, corrugated boxes, plastic cartons, and aluminum or metal cartons

Bag Palletizing: When palletizing bags, optional equipment for checkweighing, bag flattening, bag labeling or bag squaring can be integrated before the palletizing cell to reduce ordering errors and increase load stability. Arm end tools with a typical cage gripper are used to pick up bags without puncturing. An interlocking stacking pattern and layered sheets can be applied to the load to increase load stability.

Custom Palletizing Solutions: Our engineers provide custom robotic palletizing solutions for a variety of demanding applications, such as harsh environments such as cold stores and difficult to handle, heavy and hazardous products such as scrap metal and batteries.