Robotlu Makine Besleme

Robotlu Makine Besleme

Robotlu Makine Besleme, kendisini tekrar eden, fiziksel efora dayalı operasyonları otomatize ederek firmaların yüksek katma değerli üretimlere yönelmesine imkan tanımaktadır. Robotlar CNC Tezgahlar, enjeksiyon makineleri, çeşitli presler için ürünlerin beslenip geri alınması işlemlerini otomatize ederek hem üretim verimliliği, hem de çalışan sağlığı ve güvenliği adına büyük kazanımlar sağlamaktadır.

Robotların makine beslemede kullanımı üretim çevrim süresini düşürürken, üretkenliği de arttırarak hızlı bir yatırım geri dönüşü sağlayabilmektedir. Bu işlemler kendini tekrar eden ve monoton işler olduğu için yüksek devamlılık gerektirmektedir. Robotlar operatörler için monoton olan ve fiziksel olarak da zorlayıcı olabilen bu görevleri devralarak işyerindeki güvenlik seviyesinin de artmasına olanak sağlar. Robotik uygulamadaki doğruluk, tekrarlanabilirlik, hız ve devamlılık manuel işlemlere göre çok daha fazla olmaktadır.

Makine besleme robot hücresi; otomatik çalışan, aynı zamanda parça besleme-boşaltma işlemi manuel yapılan makinelerinize entegre edilebilen sistemlerdir.

Standart bir makine besleme robot hücresi içerisinde mekanik olarak aşağıdaki ekipmanlar bulunmaktadır.

 • 4 Eksen Endüstriyel Scara Robot ya da 6 Eksen Endüstriyel Makine Besleme Robotu
 • Robot Ataşmanı (Gripper)
 • Ham Ürün Besleme Ünitesi
 • Güvenlik Kabini
 • Elektrik Panosu

CNC İşleme Merkezleri, Enjeksiyon Makineleri, Presler makine besleme uygulamalarının en çok gerçekleştirildiği makinelerdir. Başlıca Avantajları

 • Hız ve performans artışı
 • Artan verimlilik ve ürün çıktısı
 • Makine çalışma süresinde artış
 • Aynı anda birçok makinede kullanım imkânı
 • Operasyonel maliyetlerde azalma
 • Kalite artışı
 • Kalite kontrol gibi ikincil uygulamaların entegrasyonu
 • Güvenlik ve çalışan koşullarının iyileştirilmesi
 • Veri entegrasyonu ile üretim izlenebilirliği
 • Haberleşme

Robotic Machine Loading automates repetitive, physical effort-based operations, allowing companies to turn to high value-added production. Robots provide great gains in terms of both production efficiency and employee health and safety by automating the processes of loading and taking back the products for CNC Machines, injection machines, various presses.
The use of robots in machine loading can provide a fast return on investment by increasing productivity while reducing the production cycle time. Since these processes are repetitive and monotonous, they require high continuity. Robots take over these tasks, which are monotonous and physically demanding for operators, and increase the level of safety in the workplace. Accuracy, repeatability, speed and continuity in robotic application are much higher than manual processes.
Machine loading robot cell; They are systems that work automatically and can also be integrated into your machines with manual part loading and unloading.
A standard machine loading robot cell has the following mechanical equipment.
• 4 Axis Industrial Scara Robot or 6 Axis Industrial Machine Loading Robot
• Robot Attachment (Gripper)
• Raw Product Loading Unit
• Security Cabin
• Electric panel

CNC Machining Centers, Injection Machines, Presses are the machines where machine loading applications are performed the most. Main Advantages
• Speed ​​and performance increase
• Increased productivity and product output
• Increase in machine uptime
• Possibility to use on many machines at the same time
• Reduction in operational costs
• Quality increase
• Integration of secondary applications such as quality control
• Improvement of safety and employee conditions
• Production traceability with data integration
• Communication